Freesim

Czym różni się zadośćuczynienie od odszkodowania

Sporo z nas nie rozróżnia pojęć odszkodowania oraz zadośćuczynienia, a nie są to wobec prawa zbieżne pojęcia. Odszkodowania powypadkowe wedle polskiego prawa cywilnego to świadczenia mające na celu wyrównanie szkody materialnej, jednak zadośćuczynienie ma na celu rekompensatę straty niemajątkowej tzw. krzywdy. Warto jednocześnie nadmienić, że zadośćuczynienie jest świadczeniem o charakterze jednorazowym, pieniężnym, fakultatywnym i osobistym. Prawo cywilne porusza, że poszkodowany ma sposobność ubiegania się o zadośćuczynienie od dotychczasowego uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia, które powstały na skutek czynu niedozwolonego popełnionego przez osobę trzecią. Nie występuje jednak konieczność, aby uszczerbek na zdrowiu był trwały. Może to mieć jednakże wielki wpływ na wartość tego zadośćuczynienia, w wielu przypadkach podniesie jego rozmiar aniżeli w przypadku przejściowego uszczerbku. Zadośćuczynienie powinno uwzględniać poniesione straty nie tylko fizyczne, lecz także emocjonalne. Dodatkowo należy pamiętać, że pokrzywdzonemu jest wypłacane jednokrotne zadośćuczynienie pomimo doznania zarówno krzywd fizycznych jak i psychicznych.

Projekt PZU – rower zamiast auta

W współczesnych czasach coraz częściej promuje się zdrowy styl życia, jaki oparty jest na aktywnym sposobie spędzania czasu np. jazdę na rowerze. Pomysł ten podłapało towarzystwo ubezpieczeniowe PZU, które zaproponowało swoim kontrahentom posiadającym polisę Assistance rower zamiast auta zastępczego w przypadku szkody komunikacyjnej. Pomysł jest o tyle nowatorski, że klient zamiast auta zastępczego na kilka dni otrzymuje rower na własność, który może mu służyć latami. Program ma wprawdzie dwie istotne wady, które mogą zrujnować cały pomysł. Pierwsza to brak dobrej lub znacznie średnia jakość infrastruktury rowerowej w polskich miastach nawet tych dużych jak Kraków czy Warszawa. Drugi to stan powietrza w niektórych miejscowościach, który efektywnie utrudnia przebywanie na „świeżym” powietrzu. Warto jednakże pamiętać, że auta zastępcze należą się każdemu poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym z OC sprawcy, jeżeli pojazd jest niezbędny do właściwego funkcjonowania, a poszkodowany ma jedynie jeden samochód.

Wynajem auta zastępczego – na jaki okres

Każdemu poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym należy się pojazd zastępczy, jeśli jest on konieczny do poprawnego funkcjonowania, niezależnie od tego czy będzie on przekazany na cele prywatne czy w związku z kontynuowaną działalnością gospodarczą np. szkoła jazdy. Dużo towarzystw ubezpieczeniowych próbuje omijać obowiązek zwrotu wydatków za wypożyczany pojazd. Na jaki okres poszkodowany może dostać pojazd zastępczy? W przypadku szkody częściowej na czas prawdziwego czasu naprawy, jednakże sporo towarzystw stara się zaniżyć czas naprawy, który w wielu przypadkach ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. W przypadku szkody całkowitej poszkodowany może uzyskać zwrot za wynajem samochodu za okres, w którym dopuszczalne jest kupienie przez niego samochodu o podobnej wartości co zniszczony. Jednak nie dłużej aniżeli do dnia zapłaty odszkodowania. Auto zastępcze z OC sprawcy czasami niełatwo otrzymać samemu więc należałoby zwrócić się do odpowiedniej kancelarii odszkodowawczej, która zajmie się tym problemem.

Odszkodowania za dziurę w jezdni

Okres zimy to sezon ośnieżonych, oblodzonych chodników oraz dziur powstałych na ulicy ze względu na zmianę temperatur. Zarządcy dróg oraz chodników powinni dbać o nie w sposób właściwy. Do zadań zarządu należy prowadzenie w idealnym stanie technicznym nawierzchni i chodników, zapobieganie niszczeniu dróg, wykonywania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, a też przeprowadzenia okresowych kontroli stanu dróg oraz obiektów mostowych. W czasie zimowym natomiast zapewnienie bezpieczeństwa nie jest dopuszczalne przez cały czas zatem także nie zawsze możemy dochodzić swoich racji, w towarzystwie ubezpieczeniowym w związku ze stratą. Ponadto należy zdawać sobie sprawę, że do zaistnienia winy muszą wystąpić pewne przesłanki. Po pierwsze musi wystąpić szkoda (tj. zniszczenie felgi w samochodzie czy złamanie ręki, w skutek poślizgnięcia się na oblodzonym chodniku). Po drugie musi zajść niedbalstwo na skutek którego powstała strata, tj. w wyniku zaniedbań zarządcy powstał ubytek w jezdni czy chodnik jest nieodśnieżony. Po trzecie musi zaistnieć związek przyczynowo-skutkowy między szkodą a zaniedbaniem, jak uszkodzenie felgi w pojeździe ze względu na wjechanie w dziurę. Odszkodowanie za dziurę w jezdni może być wypłacone właśnie jeżeli powstaną wszelkie trzy jednocześnie.

Czym kierować się przy wyborze biura odszkodowań

W sporach z towarzystwem ubezpieczeniowym wyjątkowo często pokrzywdzony się poddaje gdyż nie widzi innego wyjścia z sytuacji. Sporo z nas nie ma odpowiedniej wiedzy z zakresu prawa, by móc samodzielnie walczyć o stosowne odszkodowanie. Dlatego tak znaczące jest znalezienie optymalnej kancelarii odszkodowawczej, która może pomóc nam rozwiązać problem. Czym kierować się podczas jej wyboru? Gdyż na rynku jest sporo kancelarii odszkodowawczych w pierwszej chwili nie wiemy czym mamy się kierować. Najważniejszy jest profesjonalizm oraz obecność wykwalikowanych pracowników w obszarze prawnym. Wyjątkowo ważne jest żeby kancelaria miała możliwość reprezentowania swoich klientów przed sądem, a nie tylko wysłała do sądu odwołanie. Do każdej sprawy pracownicy kancelarii powinni podchodzić osobno, dokładnie zweryfikować poprawność dokumentów, zgodność zapisów, zamieszczonych w pismach od towarzystwa ubezpieczeniowego, z prawem. Biuro odszkodowań powinno funkcjonować rzetelnie, mieć wielkie doświadczenie oraz profesjonalny zespół pracowników.

Ubezpieczenie od wojny

Ostatnie wydarzenia na estradzie światowej, związane z sporami pomiędzy Rosją, a krajami na bliskim wschodzie budzą wątpliwości co do bezpieczeństwa oraz wskazują na coraz większe prawdopodobieństwo zaostrzeniem konfliktów. Zachodzi pytanie czy można ubezpieczyć się od wojny? Jest ona określana jako zdarzenie losowe, od którego ubezpieczony jest niezależny jak klęski żywiołowe tj. pożar, powódź, nawałnica. Towarzystwa ubezpieczeniowe natomiast zastrzegają, że mogą zagwarantować ochronę ubezpieczonemu na wypadek działań zbrojnych, lecz dopiero w przypadku jeśli sytuacja wystąpi za granicą, a także wydarzy się to na lotnisku, w sklepie albo innym miejscu, które uważane było za bezpieczne. Ubezpieczony nie może brać udział w marszach, paradach czy innych wydarzeniach, które mogłyby mieć wpływ na jego bezpieczeństwo. W takim przypadku może nadejść odmowa odszkodowania. Co w przypadku gdy wojska obcego państwa wkroczą do Polski? Towarzystwa ubezpieczeniowe razem przyznają, że nie ma szansy wyliczenia szkód, gdyż wojna jest zbyt nieprzewidywalna, nie da się określić czasu jej trwania ani wielkości zniszczeń.

Kiedy towarzystwo może odmówić wypłacenia odszkodowania

Autocasco, odmiennie AC, jest nieobowiązkowym ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych jak samochody bądź motory od zdarzeń przypadkowych. Ubezpieczenie ma na celu ochronę pojazdu przed zrujnowaniem pojazdu, jego kradzieżą lub naruszeniem. Według ogólnych warunków ubezpieczenia właściciel pojazdu nie jest chroniony we wszystkich przypadkach. Wyjątkowo często zdarza się, że ze względu na zignorowania ze strony posiadacza pojazdu bądź kierowcy odszkodowanie, w wyniku szkody, nie jest wypłacane. Wyjątkowo często jest to powiązane chociażby z przypadkowym zostawieniem kluczyków czy dokumentów w samochodzie. Natomiast według wyroków Sądu Najwyższego istnieją pewne przesłanki, że mimo pozostawienia kluczyków w środku samochodu, pokrzywdzonemu należy się ubezpieczenie. Zwłaszcza jeżeli zadbał on dostatecznie o ubezpieczenie pojazdu jak monitorowany parking bądź garaż. Warto wiedzieć że w przypadku jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia nam spłacenia odszkodowania oc albo ac wcale nie jesteśmy na straconej pozycji. Wystarczy umówić się z odpowiednią kancelarią odszkodowawczą, która pomoże nam rozwiązać problem.

Likwidacja szkody – jak wygląda proces

Doświadczając wypadku nie zawsze wiemy jak wygląda proces kasacji szkody z oc sprawcy oraz uzyskania odszkodowania oc. W pierwszej kolejności należy zobaczyć wszystkie szczegóły wydarzenia. Jeżeli wyraźnie wynika kto jest sprawcą wypadku, a jego uczestnicy nie są poszkodowani lub zabici wystarczy spisanie godziwego oświadczenia. Jednakże w innym przypadku należy wezwać policję. Pokrzywdzony powinien zgłosić szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym sprawca ma wykupioną polisę oc. Można to sprawić samodzielnie w placówce bądź w za pomocą formularzy elektronicznych. Należałoby pamiętać, że nie należy zabierać się za naprawę samochodu przed wizytą rzeczoznawcy, który musi ocenić jakie poniesiono straty. W tym momencie mamy też sposobność wyboru formy w jakiej zamierzamy otrzymać pieniądze. Możemy dostać je wg kosztorysu oraz wykonać naprawę we własnym zakresie lub rozliczać się wg faktur za renowację samochodu. Naprawa we własnym zakresie jest wyjściem dużo prostszym ponieważ nie musimy przedstawiać wszystkich dokumentów ubezpieczycielowi. Jesteśmy w stanie także uzyskać wcześniej odszkodowanie.

Przed czym chron ubezpieczenie oc

Każdy z nas ma obowiązek wykupić ubezpieczenie OC, chociaż nie każdy zadaje sobie pytanie jaki jest zakres ochrony tego ubezpieczenia. Sporo z nas po prostu idzie do towarzystwa ubezpieczeniowego, wykupuje polisę i stara się aby nie wyrządzić nikomu krzywdy w obawie o swoje zniżki. Sporo agentów nie przedstawia pełnego zakresu ochrony ubezpieczenia OC, a jest to przydatne nie tylko w wypadku gdy jesteśmy sprawcą szkody, lecz również jeśli ulegniemy wypadkowi albo kolizji spowodowanemu przez osobę trzecią. Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna każdego kierowcy, który sprawił szkodę kierując samochodem, wychodząc z niego albo załadowując go. Co znaczące szkoda powiązana z ruchem samochodu uwzględnia też szkodę powstałą wskutek parkowania lub postoju auta. Sprawcą wypadku może być nie tylko właściciel auta, jednak też np. złodziej gdy samochód zostanie kradziony. W tym przypadku ubezpieczyciel również odpowiada za zapłatę odszkodowania oc z polisy wykupionej przez właściciela samochodu.

Czym różni się odszkodowanie od zadośćuczynienia

Wielu z nas nie odróżnia zadośćuczynienia od odszkodowania, a wedle polskich przepisów są to dwa zupełnie rozmaite pojęcia. Zadośćuczynienie jest definiowane przez kodeks cywilny jako wyrównanie pieniężne szkody niemajątkowej. Pokrzywdzony w wypadku samochodowym może domagać się go w efekcie naruszenia ciała albo rozstroju zdrowia. Wedle zmian, dzięki którym wystąpiła nowelizacja kodeksu cywilnego zadośćuczynienia może domagać się także rodzina poszkodowanego, który umarł w wyniku wypadku czy rozstroju zdrowia powstałego w jego skutek. Odszkodowanie natomiast polega na kompensacji finansowej lub przywróceniu rzeczy do stanu sprzed szkody, przy czym wybór należy bezpośrednio do pokrzywdzonego. Należałoby dodać, że odszkodowania po wypadku mogą pokrywać szkody, które rzeczywiście zostały poniesione jak także zatracone korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć jeżeli nie fakt, że szkoda została wyrządzona. Należałoby wiedzieć do kogo zwrócić się po pomoc jeśli chcemy uzyskać odszkodowanie czy zadośćuczynienie. Odpowiednio umówić się z kancelarią odszkodowawczą, gdzie pomoże nam cały zespół ekspertów.